Styre og stell


Styret i «Schakklubben av 1911s Ungdom» (1911U) valgt på årsmøtet i 2020 består av:
Leder: Johs R. Kjeken, Mariesgt 9B, 0368 Oslo, tlf 90 50 50 71.
Nestleder: Geir Nesheim, Heggelibakken 59, 0374 Oslo, 482 22 572
Materialforvalter: Finn Møller, Langmyrvn 26, 0874 Oslo, tlf 22233254.
Økonomiansvarlig:  Per Olsen, tlf 975 40 626.
Styremedlem: Gaute Bergan
Styremedlem og styresekretær: Aleksander Lindbøl

Lover
Lover for 1911s Ungdom (sist endret i 2014).

Dommere i SK1911
Johs R Kjeken (forbundsdommer og internasjonal dommer)
Victor Hansen (forbundsdommer)
Torstein Bae (kretsdommer)
Silje Bjerke (kretsdommer)
Geir Nesheim (FIDE dommer)
Frode Urkedal (klubbdommer)
Bjørn K. Wold (klubbdommer)
Odd Martin Guttulsrud (klubbdommer)
Anders B. Iversen (klubbdommer)
Henning Jakhelln Kjøita (klubbdommer)
Torgeir Jakhelln Kjøita (klubbdommer)

Annet
Klubbens organisasjonnummer er 986 673 474.
Klubbens kontonummer er 1607.56.72369.
Medlemskkontingent betales til: 1503.87.49134