Styre og stell


Styret i «Schakklubben av 1911s Ungdom» (1911U) valgt på årsmøtet i 2016 består av:
Leder: Johs R. Kjeken, Mariesgt 9B, 0368 Oslo, tlf 90 50 50 71.
Nestleder: Geir Nesheim
Materialforvalter: Finn Møller, Langmyrvn 26, 0874 Oslo, tlf 22233254.
Økonomiansvarlig:  Per Olsen, tlf 975 40 626.
Styremedlem: Gry Dahl, tlf 469 40 094.
Styremedlem: Steinar Årdal, tlf 452 48 066.
Styremedlem: Aleksander Lindbøl

Lover
Lover for 1911s Ungdom (sist endret i 2014).

Dommere i SK1911
Johs R Kjeken (forbundsdommer og internasjonal dommer)
Victor Hansen (forbundsdommer)
Torstein Bae (kretsdommer)
Silje Bjerke (kretsdommer)
Geir Nesheim (kretsdommer)
Frode Urkedal (klubbdommer)
Bjørn K. Wold (klubbdommer)
Johannes Kvisla (klubbdommer)
Raymond Boger (klubbdommer)
Tor Botheim (klubbdommer)
Tore Garberg (klubbdommer)
Odd Martin Guttulsrud (klubbdommer)
Anders G. Hagen (klubbdommer)
Anders B. Iversen (klubbdommer)
Henning Jakhelln Kjøita (klubbdommer)
Torgeir Jakhelln Kjøita (klubbdommer)

Annet
Klubbens organisasjonnummer er 986 673 474.
Klubbens kontonummer er 1607.56.72369 (1911U ved Finn Møller).
Klubbens VIPPS-nummer: 47681