Første nøtt:

23…Da8! 24.Da4 (24.Db4 blir det samme) Txc1 25.Lxc1 Td4! med tårnvinst, siden tårnet på e4 er bundet.

Hvit valgte å gi dronningen med 26.Dxd4 exd4, men det er selvfølgelig enkelt vunnet for svart. (Derimot ikke

23…Db7? 24.Db4! med fordel til hvit.)

Andre nøtt:
Som sagt vinner alle trekk (innenfor rimelighetens grenser), men det er noe med å få til en skikkelig avslutning.

29…d3! 30.Lxf6 Dxe4! og hvit ga opp siden svart får ny dronning etter 31.fxe4 d2.

Tredje nøtt:
Det er flere vinnende trekk her, for eksempel har hvit ingen gode trekk etter 27…h5. Men det er enklest å forsere ting.

27…Dxe5+! Nå går ikke 28.Kd1 Lc2+! eller 28.De3 Db5+. 27…Txe5+ er derimot ikke særlig godt, for etter 28.Kf1 Txe1+

29.Dxe1 kan ikke løperen på f3 slås på grunn av sekkematt på e8. 28.Kf1 Ld3+! 29.Le2 Hvit er bundet opp etter alle

kunstens regler, men hvordan kan svart avgjøre? 29…De4! Truer Dh1 matt, og 30.f3 Dxf3+ hjelper ikke. Hvit må derfor

spille 30.Kg1, men etter 30…Lxe2 har svart en løper i overkant. Hvit ga opp.

Fjerde nøtt:
35.Txe6! fxe6 36.c7 Db7+ 37.Lg2 Dc8 og svart ga opp før jeg fikk spilt 38.Kg1 og 39.Lb7.