Dagsarkiv: 19. august 2011


Det kalles inn til ordinært årsmøte for «Schakklubben av 1911s Ungdom» for 2011 som avholdes på Damplassen 19 mandag 29. september kl. 17.30. Forslag til dagsorden som fastsatt i klubbens lover: 1. Valg av møteleder og referent. 2. Årsmelding. 3. Årsregnskap. 4. Fastsettelse av kontingent. 5. Planer for året. 6. […]

Årsmøte for 1911U 2011


Barnesjakken på Damplassen starter høstsesongen mandag 5. september kl. 17.00. Som før er dette et tilbud til de som har vært med på skolesjakken et par år og som vil lære mer og spille mer sjakk. Aldersmessig er hovedmålgruppen de som er født 1997-2003, men alle kan være med.

Ny sesong i 1911U