Dagsarkiv: 24. mars 2021


Tirsdag 23.3 ble 1911Us årsmøte for 2021 avhold – denne gang elektronisk på Google Meet. Møtet fulgte tradisjonelle former, og årsberetning og årsregnskap ble behandlet uten dramatikk, selv om Covid19-situasjonen preget innholdet i årsberetningen i stor grad. Kontingenten for 2022 ble holdt uendret på 150 kr. Under Pkt 5 «Planer […]

Vellykket årsmøte 1911U