Styre og stell1911U ønsker alle et godt, nytt sjakkår 2017. Vi starter aktivitetene igjen i uke 2: Damplassen 19 (Ullevål Hageby Seniorsenter) mandag 9. januar kl. 17.00-18.30, som før er dette tilbudet til de som har vært med på skolesjakken en tid og som vil spille og lære mer. På skolene blir […]

Vel møtt til ny sesong!
ble avviklet den 6/5 på Korsvoll. Årsberetning og regnskap ble godkjent og det ble valgt nytt styre der vi kan glede oss over to nye styremedlemmer: Leder Johs. R. Kjeken, nesteleder Per Olsen, kasserer Finn Møller, sekretær Odd Martin Guttulsrud, og nye styremedlemmer Gry Dahl og Laura Heier. Takk til […]

Et udramatisk årsmøte i 1911U


Schakklubben av 1911s Ungdom (1911U) kaller med dette inn til årsmøte for 2015 som avholdes onsdag den 6. mai kl. 18.00 på Korsvoll skole, frammøte i hallen. Dagsorden som foreskrevet i lovene med vanlige årsmøtesaker som årsberetning, regnskap, budsjett og valg av styre. Alle medlemmer har møte- og stemmerett, foreldre […]

Innkalling til årsmøte 2015


I det vi viser til 1911U’s lover § 5 kalles det med dette inn til ekstraordinært årsmøte som finner sted i klubblokalene i Ullevål Seniorsenter, Damplassen 19, mandag 13. februar kl. 18.30. Følgende sak skal behandles: Valg av revisor for 1911Us regnskap for 2011. Oslo 30. januar 2012. Styret for […]

Innkalling til ekstraordinært årsmøteDet kalles inn til ordinært årsmøte for «Schakklubben av 1911s Ungdom» for 2011 som avholdes på Damplassen 19 mandag 29. september kl. 17.30. Forslag til dagsorden som fastsatt i klubbens lover: 1. Valg av møteleder og referent. 2. Årsmelding. 3. Årsregnskap. 4. Fastsettelse av kontingent. 5. Planer for året. 6. […]

Årsmøte for 1911U 2011


arrangerer moderklubben, SK av 1911, et møte på Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplassen 19, om arrangementet av NSFs Landsturnering – NM i sjakk 2011, i Njårdhallen 2. til 10. juli. Interesserte foresatte som kan tenke seg å bære strå til stakken er velkommen.

Mandag 14. mars kl. 20.00


1911U avviklet tirsdag kveld årsmøte for 2009. Alt gikk etter den oppsatte dagsorden, som ble avsluttet med følgende valg: Leder: Johs. R. Kjeken Nestleder: Torstein Bae Kasserer: Finn Møller Sekretær: Per Olsen Styremedlem: Siri Lin Brekke Styremedlem: Odd Martin Guttulsrud Årsmøtet ga styret fullmakt til å supplere seg med ytterligere […]

Årsmøte uten rabalder