Innkalling til Årsmøte i 1911U tirsdag 15. mars 2022 kl 18


Styret i 1911U kaller med dette inn til Årsmøte i 1911U, tirsdag 15/3 kl 18. Møtet avholdes online. Se lenke nederst i denne artikkelen.

Møtet avholdes ihht lovene:


§ 4. ÅRSMØTET.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

Årsmøtet behandler:

            1.         Valg av møteleder og referent.

            2.         Årsmelding.

            3.         Årsregnskap.

            4.         Fastsettelse av kontingent.

            5.         Planer for året.

            6.         Innkomne forslag.

            7.         Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem og ett varamedlem. Styret velges for ett år om gangen. Valg av revisor.

På årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 12 år en stemme hver. Vedtak gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra lovendringer som må ha 2/3 flertall 

Vel møtt til Årsmøte 1911U 2022!

For styret
Geir Nesheim
Styreleder

Lenke til pålogging til årsmøtet: https://us02web.zoom.us/j/84253669474?pwd=NCtYQ09WWEg5eUxQUHVlS2RTSkV1UT09

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.