Våre treninger Våren 2024


Våre treninger

I løpet av en enkelt uke har 1911U en rekke sjakktreninger, for tiden hele 16 i tallet. Under finnes en oversikt for våren 2024 over når vi trener, og hvem de forskjellige treningene er for.

Sammendrag – Oversikt Våren 2024

Generelt: Alle 1911U-aktivitetene starter opp i uke 3 og pågår frem til uke 20. 

Barneskolen (U13): Det ukentlige tilbudet i AKS-tid fortsetter på 5 skoler: Korsvoll, Kjelsås, Kringsjå, Ullevål, Den Franske Skole. På Tåsen skole vil vi fortsette med ettermiddagskursene våre, men vi jobber for å starte opp sjakkurs i AKS-tid også der. Det er også aktuelt å starte opp på ytterligere flere skoler i bydelen ila 2024. Vi vil våren 2024 også fortsette med treninger for barne- og ungdomskole-elever alle kvelder mandag til torsdag, dvs det samme opplegget som vi lanserte i 2023. Vi deler inn treningene slik:

 • Nivå 2 (Barneskole)= Har begynt på AKS-kurs siste halvår
 • Nivå 3 (Barneskole) = Etablert AKS-kurs nivå; minst ett halårs deltagelse
 • Nivå 4 (Barneskole) = turneringsspillere (BGP mm) og
 • Nivå 5 (Barneskole) = etter invitasjon – det sterkeste nivået for U13
 • Jentegruppe (Barneskole) = ukentlige treninger for alle jente-medlemmene på barneskoletrinnet, etter samme modell som forrige skoleår
 • Vi vil dessuten arrangere en stor spillekveld en gang i uken for både barne- og ungdomskolenivået, og med adgang for VGS-elever 

Ungdomskolen (U17): Så vil vi fortsette vårt tilbud for U17 – ungdomskole-elever og med mulighet for VGS-elever til å delta.

 • Nivå 7: V vil ha et treningsopplegg for de ungdomsskole-elevene som ønsker å satse på sjakken og se hvor langt de kan nå. Målet er at man når mesterstyrke (rating 2000+) ila 3 år på dette kurset. 
 • Vi vil dessuten arrangere en stor spillekveld en gang i uken for både barne- og ungdomskolenivået, og med adgang for VGS-elever en kveld i uken.

Trenere: Vi fortsetter med de samme trenerne som i vårhalvåret, bl.a. FM Kristian Trygstad, Aleksander Lindbøl, Jens Kjølberg og Max Dahl (alle 4 sterke mesterspillere), og dessuten Gaute Bergan, Geir Nesheim, Elma Selvik og Lars Torstein Kvamme. Vi jobber også med å bringe inn ytterligere sterke mesterspillere som trenere for nivå 7. 

Betaling:

 • Tilbudet i AKS-tid koster ikke noe utover medlemskontingenten (kr 150 per år). 
 • 1911U begynte å ta betalt for ettermiddagstreningene fra og med høsten 2023. Det skyldes at 1911U har kostnader til både trenere og lokaler, og vi velger derfor å legge oss nå samme system som andre tilsvarende sjakk-klubber, nemlig med en mindre avgift for å delta på treningene. Se detaljer om treningsavgiftene og betaling nederst på siden.       

Treninger i AKS-tid våren 2024. Oppstart uke 3. Varer frem til uke 20:

Ullevål skole Trening for elever ved skolen. Sjakken vil foregå på rom (følger senere)

 • 3-6. klasse: Mandager kl 14-14:50 
 • 2. klasse: Mandager kl 15-15:45 

Korsvoll skole Trening for elever ved skolen. Tekstilrommet. 

 • 3.- 6. klasse: Tirsdag 14:00-14:50
 • 2. klasse: Tirsdag 15:00-15:45 

Kringsjå skole Trening for elever ved skolen. Klasserom nr 12

 • 3-6 klasse: Onsdag 14:00-14:50,
 • 2. klasse: Onsdag 15:00-15.45

Kjelsås skole Trening for elever ved skolen. Kunst og håndverk (1. etasje i nybygget/ en etasje ned i forhold til byggets inngangsdører)

 • 3-6. klasse: Torsdag kl. 14:00 -14:50
 • 2. klasse: Torsdag kl. 15.00-15:45
Den Franske Skole: Trening for elever ved skolen. 
 • Begynnernivå torsdag kl 15-16
 • Viderekommende torsdag kl 16-17

1911U inngikk en ny avtale skoleåret 2022/23  med Den Franske skole om sjakktrening på torsdager. Treningene fortsetter skoleåret 2023/24. Mer informasjon gis direkte til foreldrene fra skolen.   

Tåsen skole: Har foreløpig trening om ettermiddagen torsdager. Mer info kommer.  

Ettermiddagstreninger. Opstart uke 3. varer frem til uke 20. 

Jentetrening – alle 1911Us jentemedlemmer er velkomne

 • onsdager kl 17:00 – 18:00 – Damplassen 

Nivå 3 viderekommende AKS-kurs-deltakere. 

 • tirsdager kl 17:00-18:00, Korsvoll skole  

Nivå 4: turneringsspillere (BGP mm)

 • mandager kl 16:30-18:00, Damplassen
 • onsdager kl 17:00 – 18:00, Damplassen 

Nivå 5: etter invitasjon – det sterkeste nivået for U13

 • tirsdager kl 17:30-18:30, Korsvoll skole 

Alle nivåer: – Spillekvelder for Barneskole, Ungdomskole og mulighet for deltagelse Videregående Skole. Passer for alle nivåer. 

 • torsdager kl 17:30 – 19:00, Korsvoll skole 

Nivå 7 – treningsopplegg for de ungdomsskole-elevene som ønsker å satse på sjakken og se hvor langt de kan nå. Målet er at man når mesterstyrke (rating 2000+) ila 3 år på dette kurset.

 • tirsdager kl 17:30 – 18:30 Korsvoll skole

Turneringskalender vår 2024

Man blir bedre i sjakk av å spille turneringer. Tilbudet er stort, og det er bare å begynne å planlegge. Noen alternativer: 

 • Lørdag 20/1 Dragulf BGP Troll, Nadderud. Åpen/Begynnerklasse
 • Lør/Søn 27-28/1 Trygve Waage Cop, lagturnering U13 på Sentralen, Oslo. Uttak følger. 
 • Fre-Søn 9-11/2 NM Jenter, Avaldsnes Karmøy. Invitasjon følger til aktuelle
 • Uke 7-12: 1911U Vårcup – Ratet Langsjakkturnering 5 runder på Damplassen onsdagene uke 7.9.10,11 og 12  
 • Uke 8: Dragulf Sjakkleir. Åpen
 • Lør-Søn 16-17/3 Oslomesterskapet for skolelag. Uttak følger.
 • Ons 20/3: Vårcup Jenter (Damplassen)
 • lørdag 23/3 Dragulf BGP Heks, Nadderud. Åpen/Begynnerklasse
 • Fre-Søn 5-7/4 NM for Barne- og Ungdomslag 2024, Hamar. Uttak følger. 
 • Lørdag 13/4 Dragulf BGP Minotaurus. Åpen/Begynnerklasse
 • Fre-Søn 25-27/4 NM for skolelag 2024. Detaljer og uttak følger. 
 • Søn 5/5 Rustad BGP. Åpen/Begynnerklasse
 • Lør 11/5 Dragulf BGP Alv. Åpen/Begynnerklasse
 • Fre- Lør 28/6-6/7 Landsturneringen, Storefjell
 • Mer informasjon i Turneringsservice her
 • Flere alternativer kommer når de foreligger.  

Avgifter våren 2024:

 • deltagelse trening jenter: inkludert i medlemskontingenten
 • deltagelse treningene nivå 3,4, samt spillekveld torsdager: kr 300 per halvår. Man kan delta på både treninger og spillekveld for avgiften.  
 • deltagelse treningene nivå 5,7 : kr 750 per halvår Man kan delta på både treningene og spillekvelden torsdager for avgiften.

Betaling til konto 1607.56.72369. Merk betalingen med spillers navn, og «treningsavgift vår 2024»

Spørsmål om 1911Us treninger:

 • email til geir.nesheim@gmail.com, eller
 • telefon 482 22 572 (Geir)