Vellykket årsmøte 1911U


Tirsdag 23.3 ble 1911Us årsmøte for 2021 avhold – denne gang elektronisk på Google Meet. Møtet fulgte tradisjonelle former, og årsberetning og årsregnskap ble behandlet uten dramatikk, selv om Covid19-situasjonen preget innholdet i årsberetningen i stor grad. Kontingenten for 2022 ble holdt uendret på 150 kr.

Under Pkt 5 «Planer for Året» presenterte klubbleder Geir Nesheim en 11-punkts plan for å ta 1911U (og SK 1911) mange skritt videre ila de neste 5-10 årene. Temaer som nye lokaler, akademi for utdanning av unge sjakklærere i pedagogikk og sjakk-opplæring av unge og andre, vekst i medlemstall, økt aktivitet på skolene, nettsjakk-program og mye annet inngikk i planene. I april 2021 vil det bli avholdt et felles styremøte med SK 1911 for å drøfte planutkastet ofg forhåpentlig sette i gang selve arbeidet.

Valgene fulgte valgkomitenes innstilling (se årsmøtepapirene i forrige innlegg her på siden). Geir Nesheim ble gjenvalgt som styreleder, og også Johs Kjeken, Finn Møller, Per Olsen og Gaute Bergan fortsetter i styret. Gledelig nok kommer det inn hele 3 nye styremedlemmer: Vegard Sørebø, Bernt Kristian Karset Hellerud og Andreas Kimsås. Dette gir bud om en spennende utvikling fremover.

Referatet fra årsmøtet offenliggjøres her så snart det foreligger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.